Hoe werknemers u geld kunnen opleveren!
Hoe werknemers u geld kunnen opleveren!Er is een subsidieregeling opengesteld om duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Uit de praktijk blijkt dat ook u deze subsidie gemakkelijk kunt ontvangen!

Hoe werknemers u geld kunnen opleveren!

6-10-2015

Mogelijk heeft u binnen uw bedrijf al een project lopen waarin u uw werknemers opleidt, inspireert, motiveert en/of duurzaam inzetbaar maakt en houdt. Daarmee kunnen uw werknemers langer en meer toegevoegde waarde voor uw bedrijf leveren. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt het nu mogelijk dat u een subsidie ontvangt voor de kosten die u maakt voor deze projecten.

Doel: bevorderen duurzame inzetbaarheid

Hieronder wordt in dit kader verstaan: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten uw organisatie te blijven werken.

Voorbeelden van projecten

  • Opstellen en introduceren van een personeelshandboek
  • Opstellen van functieomschrijvingen met heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Introduceren van een beoordelings- en functioneringsgesprekcyclus
  • Uitvoeren van een HRM-scan met als doel het bouwen van een solide basis onder uw personeelsbeleid
  • Opstellen van een inzetbaarheidsmatrix en opleidingsprogramma’s die de inzetbaarheid en flexibiliteit van uw medewerkers vergroten

Zo doet u dat!

Waar moet het project aan voldoen?

  • Het project moet gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • De externe advieskosten die u maakt voor het project moeten minimaal € 12.000 bedragen en moeten worden gemaakt binnen een tijdsbestek van 12 maanden

Maak een afspraak

Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Dus neem zo spoedig mogelijk contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Aanvragen van de subsidie

  • Registreren bij het Subsidieportaal van het Agentschap SZW
  • Aanvraag indienen tussen: 19 oktober - 13 november 2015

Naast de begeleiding van het project kunnen wij uiteraard ook de aanvraag van de subsidie voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met Patty Kemp, 0545-46 36 26 of p.kemp@bonsenreuling.nl

ECOVIS
NBA
SRA
RBA