Geen samenloop transitievergoeding met bestaande afspraken
Geen samenloop transitievergoeding met bestaande afspraken

Geen samenloop transitievergoeding met bestaande afspraken

10-2-2015

Met ingang van 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd, indien een dienstverband van twee jaar of langer op uw initiatief eindigt. Mogelijk bent u als werkgever op 1 juli 2015 nog gebonden aan een cao of een sociaal plan, waarin reeds afspraken zijn gemaakt over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag. Om te voorkomen dat u als werkgever bij ontslag een dubbele vergoeding verschuldigd bent aan uw werknemers, werkt het kabinet aan een overgangsregeling. Onlangs zijn de hoofdlijnen van deze overgangsregeling bekend geworden.

Geen samenloop

Op basis van de overgangsregeling gaan collectieve afspraken in een cao of sociaal plan vóór op de transitievergoeding. Aldus kan een werknemer slechts aanspraak maken op de vergoedingen en voorzieningen in de cao, niet ook op een transitievergoeding. Voor andere afspraken, zoals individuele afspraken in een arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer kan kiezen tussen de transitievergoeding en de individueel overeengekomen vergoedingen en voorzieningen (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of outplacement).

Individuele afspraken

De werknemer kan slechts aanspraak maken op een transitievergoeding, indien de werknemer schriftelijk afziet van zijn recht op de individueel overeengekomen vergoedingen en voorzieningen. Doet de werknemer dit niet, dan kiest de werknemer daarmee voor de overeengekomen vergoedingen en voorzieningen, en heeft de werknemer dus géén recht op een transitievergoeding.

U als werkgever bent verplicht uw werknemer te informeren over onder andere:
• de consequenties van zijn keuze;
• de termijn waarbinnen hij zijn keuze aan u kenbaar moet maken (binnen twee weken nadat u hem heeft geïnformeerd);
• de hoogte van de transitievergoeding waar hij recht op heeft;
• de vergoedingen en/of voorzieningen waar hij recht op heeft op basis van de reeds gemaakte afspraken.

Informeert u de werknemer niet of niet voldoende? Dan kan de werknemer zijn keuze herroepen.

Duur overgangsrecht

De overgangsregeling geldt voor alle collectieve en individuele afspraken over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, die zijn gemaakt vóór 1 juli 2015. De collectieve afspraken hebben voorrang totdat deze verlengd of gewijzigd worden. Voor individuele afspraken geldt, dat de werknemer de keuzemogelijkheid behoudt zo lang de individuele afspraken gelden.

Wij zijn u graag van dienst bij het beoordelen van de mogelijkheden ten aanzien van bestaande collectieve of individuele afspraken. Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA