Check regelmatig of u de pensioenregeling juist uitvoert
Check regelmatig of u de pensioenregeling juist uitvoertAls u een pensioenregeling niet goed uitvoert, dan kunnen premies worden nagevorderd en u moet een schadevergoeding betalen aan uw werknemers. Dat blijkt uit een recente procedure.
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Arthur Janssen RB
mr. Arthur Janssen RB

Directeur

< >

Check regelmatig of u de pensioenregeling juist uitvoert en voorkom claims

24-4-2018

Als u een pensioenregeling niet goed uitvoert, dan kunnen premies worden nagevorderd en u moet een schadevergoeding betalen aan uw werknemers. Dat blijkt uit een recente procedure.

Een werkgever had aan een werknemer een beschikbare premieregeling toegezegd. In de periode 2003 tot 2012 betaalde de werkgever een gelijkblijvende premie. Vanaf 2012 werd een met de leeftijd stijgende premie betaald. De werknemer eist echter dat ook voor de periode tot 2012 alsnog een stijgende premie wordt betaald. De rechter oordeelt dat de pensioenregeling inderdaad een met de leeftijd stijgende premie inhield. De werkgever had de pensioenregeling niet goed uitgevoerd. De vordering tot premiebetaling wordt wegens verjaring afgewezen, maar de vordering tot schadevergoeding, met een langere verjaringstermijn, wordt toegewezen.

Tip

Zorg er dus voor dat u regelmatig laat controleren of u uw pensioenregeling nog juist toepast. De werkgever in deze procedure hoefde geen pensioenpremies na te betalen louter omdat de termijn daarvoor was verjaard, maar hij moest voor deze ene werknemer wel een schadevergoeding betalen van circa € 22.500!

ECOVIS
NBA
SRA
RBA