BonsenReuling Bedrijfsmonitor: Waar bent u mee bezig?
BonsenReuling Bedrijfsmonitor: Waar bent u mee bezig?

BonsenReuling Bedrijfsmonitor: Waar bent u mee bezig?

22-3-2016

Weten waar u mee bezig bent is essentieel om te komen tot een gezond rendement. U bent een weg ingeslagen en vertrouwt op het bekende. Maar is die automatische piloot wel ingesteld op de juiste koers?

Als dit niet het geval is of als u hieraan twijfelt dan kan de BonsenReuling Bedrijfsmonitor u helpen door vanuit een bedrijfskundige benadering uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Bedrijfsmonitor

De Bedrijfsmonitor is een scan die bestaat uit een praktische vragenlijst waarbij onderstaande zeven aandachtsgebieden op een efficiënte en betrouwbare manier worden doorgelicht:

  1. Strategie
  2. 5-Krachtenmodel Porter (marktverhoudingen)
  3. Marketing
  4. Management en Interne organisatie
  5. Innovatie
  6. Managementinformatiesysteem
  7. Efficiency en productieproces

Nadat u samen met ons de scan hebt uitgevoerd, krijgt u naast een grafische weergave van de uitkomsten bovenal de beschikking over waardevolle informatie. Zo weet u veel beter waar u mee bezig bent! U krijgt nieuwe inzichten in het verbeterpotentieel van uw onderneming.

Om die reden is de uitvoering van deze scan ook een communicatieproces, omdat het zal leiden tot meer bewustwording binnen uw onderneming en een verdere verbreding van uw scoop.

Ontstaan van een businessplan

Door toepassing van deze scan kan spelenderwijs uw businessplan ontstaan. Een plan dat zichtbaar maakt welke doelstellingen u wenst na te streven en op welke wijze u dat wilt bereiken. Een plan dat weergeeft waar en waarom u zich in de markt bevindt!

Bij heel veel ondernemers is gaandeweg het oorspronkelijke visioen helemaal verdwenen. De lust om te klimmen en te groeien is veranderd in hoogtevrees. De bedrijfsmonitor helpt u doelstellingen en acties te formuleren om daar weer verandering in aan te brengen.

Besef dat elke ondernemer een plan moet hebben. Het geeft namelijk focus en richting aan uw handelen. Ook zult u doordrongen raken van het feit dat u als ondernemer niet al het werk zelf moet doen, maar juist de onderneming voor u moet laten werken.

Veel ondernemers vergeten namelijk het echte werk: het strategische werk. Hét werk dat een onderneming vooruit zal brengen.

Als u serieus met de bedrijfsmonitor aan de slag gaat en ook daadwerkelijk acties doorvoert, zult u verrast zijn over de resultaten.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA