Als hobby een bron van inkomen wordt
Als hobby een bron van inkomen wordtHeeft u een tijd- en geldverslindende hobby die zo langzamerhand meer wordt dan een hobby? Dan kan het zijn dat u dit moet gaan opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Als hobby een bron van inkomen wordt

8-4-2015

Heeft u een tijd- en geldverslindende hobby die zo langzamerhand meer wordt dan een hobby? Dan kan het zijn dat u dit moet gaan opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan verplichtingen, maar ook belastingvoordelen.

Bron van inkomen

Van een bron van inkomen is sprake als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten. U moet er duurzaam voordeel uit behalen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als uw activiteiten alleen in de hobby- of familiesfeer liggen.

Voorbeeld

  • Geen bron van inkomen: u vindt het leuk om na uw werk op marktplaats spullen te kopen en te verkopen, maar u houdt er geen geld aan over. Het gaat u om de spulletjes.
  • Wel een bron van inkomen: u handelt via marktplaats gedurende een aantal dagen per week, u koopt in en verkoopt en uw opbrengsten zijn structureel groter dan uw kosten. U bent dan al snel ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Tip
Heeft u een uit de hand gelopen hobby? Kijk dan of u ondernemer bent. In het eerste jaar als ondernemer kunt u verliezen uit de aanloopfase van uw onderneming in aftrek brengen. De aanloopfase is de periode van vijf jaar voor het startjaar als ondernemer. Daarnaast heeft u als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling en als u voldoet aan het urencriterium ook de zelfstandigenaftrek.

Bron: SRA
ECOVIS
NBA
SRA
RBA