Wft-desk
Wft-deskWilt u als verzekeraar voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) zonder hoge beheerskosten en zonder dat u concessies moet doen ten aanzien van de intensiteit van het contact dat u onderhoudt met uw klant?
Onze Wft-desk helpt u graag!

Partners op Wft-gebied

 • Bent u commissaris, bestuurder of directeur van een kleine verzekeraar en vraagt u zich af of uw organisatie ondanks de toenemende regeldruk nog bestaansrecht heeft?
 • Heeft u in beeld welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie als verzekeraar gelden en voldoet u hieraan?
 • Weet u welke risico’s u als verzekeraar loopt, hoe u hierop effectief inspeelt en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw solvabiliteits- en kapitaalbeleid?
 • Zoekt u een externe partij die u op pragmatische wijze ondersteunt bij het inrichten van uw governancestructuur en het invullen van de sleutelfuncties compliance, risicobeheer en interne audit? Of zoekt u een externe accountant die uw financiële verantwoordingen, zoals de jaarrekening en staten, controleert?

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij de Wft-desk van BonsenReuling.

Pragmatische aanpak Wft-desk

Onze medewerkers staan bekend om hun pragmatische aanpak binnen de grenzen van relevante wet- en regelgeving en optimaal gebruikmakend van het proportionaliteitsbeginsel. Voorop in onze aanpak staat dat wij in de taal van de verzekeraar spreken. Wij geven de voorkeur aan het opstellen van begrijpelijke/toegankelijke rapportages. In onze visie heeft een verzekeraar niets aan een in opzet goed systeem van risicomanagement of een organisatiehandboek dat vervolgens als gevolg van de complexiteit niet wordt begrepen en daarmee ook niet bijdraagt aan het succes van de organisatie en een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Waarom de Wft-desk?

Naast onze pragmatische aanpak en concurrerende tariefstelling zijn er nog andere redenen om voor ons te kiezen.

 • Wij werken met vaste teams en kennen weinig verloop
 • U bent daarom verzekerd van een vast aanspreekpunt
 • Onze medewerkers zijn integer en deskundig
 • Vanuit hun deskundigheid en ervaring denken zij graag met u mee
 • Onze medewerkers zijn graag uw sparringpartner in complexe situaties
 • Niet het benoemen van problemen maar de oplossing staat daarin centraal
 • Onze omvang borgt kwaliteit en continuïteit zonder dat onze betrokkenheid verloren gaat

Mogelijkheden die onze adviseurs en auditors bieden

Onze adviseurs en auditors houden zich in hoofdlijnen bezig met:

 • Bieden van ondersteuning op het gebied van strategie en beleid
 • Inrichten van een effectief functionerend risicomanagementsysteem
 • Opzetten en implementeren van organisatiehandboeken en proces- en procedurebeschrijvingen
 • Invullen van de sleutelfuncties compliance, risicobeheer en interne audit
 • Uitvoeren van een gap-analyse (verschillenanalyse tussen huidige en gewenste situatie) en het opstellen van een plan van aanpak
 • Vaststellen of begeleiden bij het vaststellen van de solvabiliteitseisen zoals de minimumkapitaalvereiste (MCR) en de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR

Voor nadere informatie over het uitvoeren van wettelijke controles waaronder de jaarrekeningcontrole verwijzen wij graag naar het onderdeel Audit.

Meer over dit onderwerp

Martijn Schotman MSc RA
Martijn Schotman MSc RA

Directeur

Frank Maarsingh RA
Frank Maarsingh RA

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA