Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)Wet tegemoetkomingen loondomein heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Wet tegemoetkomingen loondomein heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers:

Loonkostenvoordeel (LKV)

De loonkostenvoordelen (LKV's) hebben met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen. Er zijn 4 loonkostenvoordelen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Heeft u recht op één van de loonkostenvoordelen? Dan krijgt u van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur, hoeveel hangt af van de verloonde uren en om welk loonvoordeel het gaat. Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar voor LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en tot maximaal € 6.000 per jaar voor de overige drie loonkostenvoordelen.

Daarnaast kan er niet onbeperkt loonkostenvoordeel worden aangevraagd, voor LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers is dit maximaal 1 jaar per werknemer en voor de overige drie loonkostenvoordelen is dit maximaal 3 jaar per werknemer.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met de LIV wordt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen met een laag loon, hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. 

Wanneer uw werknemer(s) voldoen aan de 'loon-eis' (100-125% van het wettelijk minimumloon), de uren-eis (minimaal 1.248 uur per jaar) én de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan wordt de LIV in principe automatisch door de Belastingdienst toegewezen en in september van het volgende jaar aan u uitbetaald.

De hoogte van de LIV bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer, afhankelijk van het totaal uitbetaalde fiscale loon en de in totaal uitbetaalde uren.

Jeugd-LIV

De Jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon en het moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen.

Ook de Jeugd-LIV hoeft u niet aan te vragen, op basis van de loonaangifte wordt dit automatisch toegekend en in september van het volgende jaar aan u uitbetaald.

Voor de Jeugd-LIV zijn er andere 'looneisen' dan de normale LIV, de werknemer heeft een leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar van 18, 19, 20 of 21 jaar en het gemiddelde uurloon valt tussen de bandbreedtes die zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Bij de Jeugd-LIV is er geen uren-eis, de berekening hangt af van het aantal verloonde uren en zijn leeftijd.

De hoogte van de maximale vergoeding in 2019 is € 270,40 per jaar voor een 18-jarige werknemer dat stapsgewijs oploopt tot zelfs € 1.892,80 per jaar voor een 21-jarige werknemer.

In aanmerking komen voor LKV, LIV en Jeugd-LIV

Loonkostenvoordeel (LKV) moet aangevraagd worden bij het UWV. Om dit te mogen toepassen is een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemers nodig.

Heeft u werknemers in dienst waarvoor u nog geen LIV of Jeugd-LIV ontvangt? Dit hoeft niet aangevraagd te worden, maar wellicht zijn er voor u nog mogelijkheden om met een geringe aanpassing aanspraak te maken op (een deel van) de LIV of Jeugd-LIV.

De Salaris-desk kijkt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn en adviseert u hierin graag verder.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met de Salaris-desk:

0545-46 36 26   Lichtenvoorde | Eibergen | Deventer

0481-36 58 20   Elst

ECOVIS
NBA
SRA
RBA