Werkkostenregeling
WerkkostenregelingDe Salaris-desk adviseert werkgevers over de werkkostenregeling.

Heeft u de werkkostenregeling in beeld en benut u alle mogelijkheden? Wij kunnen helpen!

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (hierna: WKR) behelst fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Hierin mag in de basis maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast worden vergoed of verstrekt. Het is belangrijk dat u binnen deze 1,2% forfaitaire ruimte blijft, want voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u als werkgever een eindheffing van 80%.

Tevens zijn er zogenoemde nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen, waar binnen bepaalde aanvullende voorwaarden (extra) belastingvrije vergoedingen/verstrekkingen mogelijk zijn naast genoemde 1,2% vrije ruimte.

Waarmee kan de Salaris-desk u helpen?

  • de vergoedingen, verstrekkingen en kosten die binnen de werkkostenregeling vallen in beeld brengen
  • (her)inrichten van de financiële- en salarisadministratie ten aanzien van de werkkostenregeling
  • implementeren WKR-proof declaratiesysteem
  • bestaande arbeidsvoorwaarden monitoren in het kader van de WKR
  • afspraken maken met de belastingdienst over vergoedingen/verstrekkingen binnen de werkkostenregeling
  • optimaliseren van vergoedingen/verstrekkingen zodat u zo min mogelijk belasting verschuldigd bent

Meer over dit onderwerp

Patty Kemp
Patty Kemp

Adviseur Salaris-desk

Dennis Kemerink LL.M. RB
Dennis Kemerink LL.M. RB

Senior belastingadviseur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA