Peter Timmermans:
Peter Timmermans:“Na afronding ontvingen wij complimenten over de inhoud van de regeling en het feit dat we hiermee tegemoet zijn gekomen aan de wens van de medewerkers om toch eerder te kunnen stoppen.”

Ervaringen

Afbeelding: Peter Timmermans kleiner formaat
Peter Timmermans - Wetland Wonen Groep

“In mijn rol als beleidsadviseur P&O ben ik eind 2018 in contact gekomen met Mark de Jonge en Sanne Freriks van BonsenReuling,” vertelt Peter Timmermans van Wetland Wonen Groep. “Dit contact volgde op een tip van een directeur-bestuurder uit de sector die al eerder ervaring had opgedaan met hen en de vrijwillige vertrekregeling.”

“In die tijd waren ook wij aan het onderzoeken op welke wijze wij oudere medewerkers binnen onze organisatie een passende vertrekregeling konden bieden. Dit was gebaseerd op het feit dat onze oudere collega’s aangaven steeds meer moeite te krijgen om bij te blijven in de dynamiek van alle veranderingen die plaats vonden/vinden. Tegelijkertijd waren zij nog niet op de leeftijd om pensioen te gaan genieten.”

Op maat ontwikkelde vrijwillige vertrekregeling

“Na ons eerste oriënterende gesprek met Mark en Sanne zijn we met elkaar gestart met het op maat ontwikkelen van een vrijwillige vertrekregeling. In dit gehele proces zijn we zeer adequaat en deskundig bij gestaan door beiden, hetgeen heeft geleid tot een regeling die voor ons als werkgever acceptabel was. Prettig hierbij was de deskundigheid van Sanne op het gebied van de CAO en arbeidsrecht en de deskundigheid van Mark op o.a. fiscale vlak als ook de kennis van de pensioenregelingen. Vervolgens zijn de contacten met de betreffende medewerkers opgestart, waarbij Mark en Sanne alle medewerkers in persoonlijke gesprekken de materie hebben uitgelegd, zodanig dat het voor hen ook goed te begrijpen was. Dit was een belangrijke voorwaarde voor ons, daar zij feitelijk ons als werkgever representeren. De op de persoon afgestemde inkomensberekeningen maakten het beeld voor iedereen compleet, zodanig dat men ook weloverwogen keuzes kon maken. Ook dit proces verliep adequaat en voorspoedig en daar waar mensen aanvullende vragen hadden, konden deze te alle tijden gesteld worden aan Marke en Sanne. Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk alle medewerker de keuze hebben gemaakt om gebruik te gaan maken van deze regeling. Inmiddels is de regeling geeffectueerd en hebben wij afgelopen jaar afscheid genomen van 5 gewaardeerde collega’s met een lange staat van dienst binnen onze organisatie. In 1 situatie ontstond op het allerlaatste moment nog een probleem als gevolg van een onverwacht afwijkend besluit van de pensioenverzekering. Ook in deze situatie hebben Mark en Sanne gelijk de regie op zich genomen en acties uitgezet, zodanig dat ook deze situatie voor de individuele medewerker als voor ons uiteindelijk goed is opgelost.”

Feedback

“Na afronding van dit proces hebben we alle betrokken medewerkers gevraagd om feedback over dit proces. Unaniem werd teruggegeven dat men zeer tevreden was over de inzet en betrokkenheid van Sanne en Mark, iedereen voelde zich hierbij gezien en gehoord, volledig en betrouwbaar geïnformeerd en ontzorgd daar waar men acties moest plegen (bijv. naar het pensioenfonds) die men niet dagelijks doet. Tevens ontvingen wij complimenten over de inhoud van de regeling en het feit dat we hiermee tegemoet zijn gekomen aan de wens van de medewerkers om toch eerder te kunnen stoppen, zonder dat we een goudgerande regeling hebben ontwikkeld. Kortom, loopt u tegen soortgelijke vraagstukken aan, dan kan ik u Mark en Sanne, namens BonsenReuling van harte aanbevelen.”

Meer weten?

Gratis en vrijblijvend met met Mark de Jonge en Sanne Freriks bespreken of deze regeling ook iets binnen uw woningcorporatie kan betekenen? Dat kan!

Neem contact op met:

mr. Mark de Jonge RB (0544-39 33 33 of m.de.jonge@bonsenreuling.nl)
mr. Sanne Freriks (0544-39 33 33 of s.freriks@bonsenreuling.nl)

Of laat Mark of Sanne contact met u opnemen:

De vrijwillige vertrekregeling

Nog meer ervaringen uit het werkveld

ECOVIS
NBA
SRA
RBA