Regeling oudere werknemers woningcorporaties
Regeling oudere werknemers woningcorporatiesDoorwerken tot AOW-leeftijd, het is lang niet meer voor iedereen wenselijk, gebruikelijk of zelfs haalbaar, ook niet in de woningcorporatiesector.

Regeling oudere werknemers woningcorporaties

Doorwerken tot AOW-leeftijd, het is lang niet meer voor iedereen wenselijk, gebruikelijk of zelfs haalbaar, ook niet in de woningcorporatiesector. Maar de financiële mogelijkheden voor een (oudere) medewerker zijn in veel gevallen niet toereikend om op eigen initiatief af te bouwen of eerder te stoppen met werken (ondanks het generatiepact in de cao).

Dit is niet alleen voor deze medewerker vervelend, maar u als woningcorporatie ondervindt ook gevolgen. De medewerker kan mogelijk minder gemotiveerd raken, moeite hebben met wijzigingen, of zelfs (langdurig) uitvallen door ziekte. Deze redenen kunnen er ook toe leiden dat een woningcorporatie bij een fusie of reorganisatie misschien wel het liefst met de oudere medewerkers een regeling zou willen treffen.

In het belang van zowel woningcorporaties als hun medewerkers, hebben we een regeling ontwikkeld die medewerkers in alle redelijkheid financieel in staat stelt eerder (geheel of gedeeltelijk) te stoppen met werken, zonder dat het u als woningcorporatie een “grote zak geld” kost. We hebben onze expertise op het gebied van juridische, fiscale en pensioen technische vraagstukken gecombineerd, zodat deze regeling optimaal uitwerkt voor beide partijen. Zo kunnen we zorgen voor tevreden corporaties én medewerkers!

Om een dergelijke regeling zorgvuldig te kunnen uitrollen binnen uw organisatie, beschikken we over uitvoerige kennis van en ervaring met de cao Woondiensten, het SPW, de Belastingdienst en het UWV. Deze unieke combinatie maakt dat we inmiddels vele woningcorporaties hebben mogen helpen met onze regeling, variërend van een individuele casus tot groepen van 35 medewerkers. Er zijn op aanvraag veel referenties beschikbaar van zeer tevreden woningcorporaties die u voorgingen.

Meer weten?

Gratis en vrijblijvend met onze kenners praten of onze regeling ook iets binnen uw woningcorporatie kan betekenen? Dat kan!

Neem contact op met:

mr. Mark de Jonge RB (0544-39 33 33 of m.de.jonge@bonsenreuling.nl)
mr. Sanne Freriks (0544-39 33 33 of s.freriks@bonsenreuling.nl)

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA