Werkt u met zzp'ers in de zorg?
Werkt u met zzp'ers in de zorg?Dan is er werk aan de winkel!

Wat verandert er?

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR gaf u als opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid dat u geen loonbelasting/premies hoefde in te houden bij uw betalingen aan zzp’ers.

Per 1 mei 2017 treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Dat betekent dat u voor 1 mei 2017 aan de nieuwe wetgeving moet voldoen. Doet u dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien!

U loopt dan levensgrote risico’s, namelijk dat de door u als zorginstelling ingehuurde zzp’ers toch bij u in loondienst blijken te zijn, met een naheffing loonbelasting/premies over meerdere jaren tot gevolg, maar ook met ontslagbescherming en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Dat kan voor u heel fors in de papieren gaan lopen!

Gebruik een goedgekeurde overeenkomst!

U moet voornoemd risico bij het inhuren van zzp’ers absoluut zien te vermijden. Om dat te regelen, moet u de samenwerking met de zzp’ers vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

In dat kader staan er op de website van de Belastingdienst al een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten (o.a. model geen werkgeversgezag, model tussenkomst voor inhuur via een intermediair, model thuiszorg, model huisarts, model tandarts etc.) die binnen de zorg bruikbaar zijn. Als u zo’n goedgekeurde overeenkomst gebruikt, loopt u geen risico meer. Maar let op, u moet dan in de praktijk de samenwerking wel vormgeven conform de overeenkomst. Als de Belastingdienst bij controle constateert dat de overeenkomst en de praktijk niet matchen, loopt u voornoemd risico nog steeds! En daar wringt de schoen, de goedgekeurde modellen zijn namelijk veelal zo star en eenzijdig vormgegeven, dat ze in de veel gevallen onbruikbaar zijn voor de praktijk.

Wat moet u doen?

U zult dus maatwerk moeten leveren in de overeenkomst en de praktische samenwerking strak laten aansluiten bij deze overeenkomst. De maatwerkovereenkomst zult u moeten voorleggen aan de Belastingdienst om de risico’s te kunnen uitsluiten.

Het maken van nieuwe afspraken met de zzp’ers, het sluiten van maatwerkovereenkomsten en het afstemmen van deze overeenkomsten met de Belastingdienst (vóór 1 mei 2017) vergt veel expertise. Wilt u eens brainstormen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Mark de Jonge (m.de.jonge@juristenindezorg.nl ).

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA