Reorganiseren<br>in de zorg
Reorganiseren
in de zorg
Wordt uw zorginstelling door het gewijzigde overheidsbeleid ook gedwongen te bezuinigen en is het inkrimpen van het personeelsbestand daarmee onvermijdelijk?

Reorganiseren in de zorg

Veel zorginstellingen in Nederland worden door gewijzigd overheidsbeleid gedwongen om te bezuinigen. Dat leidt bijna altijd ook tot een verplichte inkrimping van het personeelsbestand. Dergelijke reorganisaties geven vaak veel onrust en leiden niet altijd tot het gewenste eindresultaat. Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld die de afgelopen jaren erg succesvol is gebleken en die naast tevreden zorginstellingen minimale onrust onder de werknemers geeft, namelijk een vrijwillige vertrekregeling.

Vrijwillige vertrekregeling oudere werknemers

Wij hebben een vrijwillige vertrekregeling ontwikkeld voor medewerkers in de leeftijdscategorie 60+. In de afgelopen jaren is deze regeling steeds verder fijngeslepen. Onze ervaring is dat een grote meerderheid van de oudere werknemers bereid is om vrijwillig uit dienst te treden. Dit levert de zorginstelling 70% tot 80% loonkostenbesparing, betreffende deze oudere werknemers, op. Daarnaast leidt de regeling tot geen enkele vorm van onrust en is er ruimte gecreëerd voor verjonging.

Hoe werkt zo'n reorganisatie?

De zorginstelling zal zelf eerst een duidelijke situatieschets maken van de huidige organisatie en dan een tweede schets van de beoogde situatie na reorganisatie. Vervolgens blijkt uit die twee situatieschetsen met hoeveel werknemers er moet worden ingekrompen en op welke afdelingen.

Veel zorginstellingen gaan dan op de automatische piloot over tot een gedwongen reorganisatie. Wij adviseren echter om eerst te beginnen met een vrijwillige vertrekregeling voor oudere medewerkers.

Wij werken met een strak stappenplan:

  1. Maken strategische keuzes samen met Raad van Bestuur en P&O
  2. Informeren OR en Vakbonden
  3. Collectieve presentatie voor alle oudere werknemers
  4. Verzenden maatwerk-memo per werknemer met daarin financieel aanbod en alle inkomensperiodes vanaf moment uitdiensttreding tot pensionering in beeld gebracht
  5. Individueel gesprek per werknemer waarin ook samen wordt ingelogd op MijnPFZW om pensioensituatie te bekijken
  6. Als werknemer dan alles begrijpt en akkoord is, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt

De kracht van een dergelijk traject is dat alles in begrijpelijke taal, met een eerlijk en duidelijk verhaal uitgelegd wordt aan de werknemers. Pas als een werknemer zijn eigen inkomenssituatie goed kan overzien, zal hij/zij bereid zijn om het aanbod te accepteren!

Daarna pas gedwongen reorganiseren

Als de vrijwillige vertrekregeling is afgerond en er is nog steeds een gedwongen reorganisatie nodig, is het vroeg genoeg om dan pas daarmee te beginnen. Vaak zien we ook een vrijwillige vertrekregeling als onderdeel binnen een breder Sociaal Plan.

Een gedwongen reorganisatie is uiteraard een lastiger en gevoeliger traject. Maar ook daarbij geldt: een goede uitleg aan werknemers is cruciaal en het is van belang een energiek projectteam samen te stellen dat zorgt voor het gewenste eindresultaat.

Referenties

Wilt u eens horen hoe onze klanten binnen de zorgsector de vrijwillige vertrekregeling hebben ervaren? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande contactpersonen:

Waarom via ons?

  • Wij zijn een ondernemersadvieskantoor uit de Achterhoek, met een specialistische tak binnen de zorg. Binnen deze tak begeleiden wij zorginstellingen bij vrijwillige- en gedwongen reorganisaties.
  • Wij beschikken niet alleen over de juridische kennis, maar ook over kennis op pensioengebied en fiscaal vlak. Dat maakt dat de zorginstelling één aanspreekpunt heeft.
  • Wij adviseren duidelijk en denken niet in termen van problemen, maar gaan voor oplossingen.
  • Tot slot werken wij binnen een dergelijk traject voor een vaste prijs per werknemer waardoor wij u maximalen ontzorgen

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Mark de Jonge RB (06-22 60 94 52, m.de.jonge@bonsenreuling.nl) of mr. Geerke Vos (06-20 81 24 70, g.vos@bonsenreuling.nl).

ECOVIS
NBA
SRA
RBA