Horizontaal toezicht
Horizontaal toezichtZou het niet fijn zijn als uw aangiften bij het indienen meteen definitief zijn en u vooraf weet welke belastingaanslagen u krijgt?

Zou het niet mooi zijn als u op belangrijke fiscale vragen snel en accuraat antwoord van de belastingdienst krijgt?

Horizontaal toezicht

Als organisatie ontkomt u er niet aan om allerlei belastingaangiften in te vullen en te laten controleren.

  • Zou het niet fijn zijn als uw aangiften bij het indienen meteen definitief zijn?
  • Is het niet heerlijk als u vooraf weet welke belastingaanslagen u krijgt?
  • Zou het niet mooi zijn als u op belangrijke fiscale vragen snel en accuraat antwoord van de Belastingdienst krijgt?

Dit is sinds 2010 mogelijk.

In dat jaar sloot BonsenReuling namelijk een convenant horizontaal toezicht (HT) met de Belastingdienst. Met dit convenant is het hoge kwaliteitsniveau van BonsenReuling nogmaals bevestigd. In de ogen van de Belastingdienst levert BonsenReuling fiscale aangiften af die alle toetsen van kritiek kunnen doorstaan.

Wat betekent dit?

Als u zich via ons bij dit convenant aansluit, worden uw aangiften in principe niet meer door de Belastingdienst gecontroleerd. De Belastingdienst vertrouwt er dan op dat BonsenReuling een juiste en volledige aangifte indient.

Het convenant zorgt bovendien voor zekerheid. Ook leidt het tot minder discussies, naheffingen en boetes achteraf. Dat geeft rust.

Korte fiscale scan

Dit betekent wel dat BonsenReuling eerst een korte fiscale scan bij u uitvoert. Zo wordt bekeken waar de grootste fiscale risico´s liggen. Vervolgens ontwikkelt BonsenReuling een stramien om deze risico´s te beheersen en volgt er een periodieke check door BonsenReuling. U betaalt dan iets meer voor de aangiften, maar krijgt daarmee de zekerheid dat u achteraf niet met vervelende correcties en boetes wordt geconfronteerd. Voorwaarde is dat u zich aan de spelregels houdt.

Snellere verwerking en meer zekerheid

Nico Mol van de Belastingdienst zegt het volgende: "Het gaat om een andere manier van werken en het voorkomt een hoop extra werk. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. De samenwerking vindt plaats op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen. Bij dit convenant gaan we ervan uit dat de fiscaal adviseur BonsenReuling werkt volgens de hoogste kwaliteitsnormen en dat de aangiften kloppen. Daardoor worden veel controles overbodig. De werkwijze resulteert in een snellere verwerking en bovendien weten ondernemers welke aanslagen ze kunnen verwachten."

Mark de Jonge van BonsenReuling geeft aan: "U heeft het voordeel dat eventuele discussiepunten vooraf besproken worden en dat u er dus vanuit kunt gaan dat de aangiften niet meer gecorrigeerd hoeven te worden. Dat geeft u zekerheid, het ontzorgt en is dus ‘goed voor uw nachtrust'."

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij het convenant van BonsenReuling? Neem contact op met onze HT-coördinator Ruben Knikkink via 0544 - 39 33 33.

mr. Ruben Knikkink RB
mr. Ruben Knikkink RB

Senior belastingadviseur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA