Werk je met zzp’ers? Dan is er werk aan de winkel!
Werk je met zzp’ers? Dan is er werk aan de winkel!Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Maak nieuwe afspraken met zzp'ers en zorg dat modelovereenkomst en praktijk overeenkomen.

Wat verandert er?

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR gaf u als opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid dat u geen loonbelasting/premies hoefde in te houden bij de betalingen aan zzp’ers.

Per 1 mei 2017 treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Dat betekent dat u vóór 1 mei 2017 aan de nieuwe wetgeving moet voldoen. Doet u dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien!

U loopt dan levensgrote risico’s, namelijk dat de door u ingehuurde zzp’ers toch bij u in loondienst blijken te zijn, met een naheffing loonbelasting/premies over meerdere jaren tot gevolg, maar ook met ontslagbescherming en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot gevolg. Voor de gemiddelde onderneming kan dat weleens het faillissement betekenen!

Gebruik een goedgekeurde overeenkomst!

U moet voornoemd risico bij het inhuren van zzp’ers absoluut zien te vermijden. Om dat te regelen, moet u de samenwerking met de zzp’ers vastleggen in een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

In dat kader heeft de belastingdienst al een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd op haar website. Daarnaast staan er op de website ook een aantal branche-specifieke modellen die door ondernemers/zzp’ers zijn voorgelegd en die ook zijn goedgekeurd.  Als u zo’n goedgekeurde overeenkomst gebruikt, loopt u geen risico meer. Maar let op, u moet dan in de praktijk de samenwerking wel vormgeven conform de overeenkomst. Als de belastingdienst bij controle constateert dat de overeenkomst en de praktijk niet matchen, loopt u voornoemd risico nog steeds! En daar wringt de schoen, de goedgekeurde modellen zijn namelijk veelal zo star en eenzijdig vormgegeven, dat ze in de meeste gevallen onbruikbaar zijn voor de praktijk.

Wat moet u doen?

U zult dus maatwerk moeten leveren in de overeenkomst en de praktische samenwerking strak laten aansluiten bij deze overeenkomst. Deze maatwerkovereenkomst zult u moeten voorleggen aan de belastingdienst om de risico’s te kunnen uitsluiten.

Het maken van nieuwe afspraken met de zzp’ers, het sluiten van maatwerkovereenkomsten en het afstemmen van deze overeenkomsten met de belastingdienst (vóór 1 mei 2017) vergt veel expertise.

Wilt u eens brainstormen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Mark de Jonge (m.de.jonge@bonsenreuling.nl).

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA