Is het tijdperk van zzp’ers in de bouw nu echt voorbij?!
Is het tijdperk van zzp’ers in de bouw nu echt voorbij?!Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Maak nieuwe afspraken met zzp'ers en zorg dat modelovereenkomst en praktijk overeenkomen.

Wat verandert er voor jou als aannemer?

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR gaf u als aannemer/opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid dat u geen loonbelasting/premies hoefde af te dragen over betalingen aan zzp’ers.

Per 1 mei 2017 treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Dat betekent dat u vóór 1 mei 2017 aan de nieuwe wetgeving moet voldoen. Doet u dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien!

U loopt dan levensgrote risico’s, namelijk dat de door u als aannemer ingehuurde zzp’ers toch bij u in loondienst blijken te zijn, met een naheffing loonbelasting/premies over meerdere jaren tot gevolg, maar ook met ontslagbescherming en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot gevolg. Dat kan voor u heel fors in de papieren gaan lopen!

Gebruik een goedgekeurde overeenkomst!

U moet voornoemd risico bij het inhuren van zzp’ers absoluut zien te vermijden. Om dat te regelen, moet u de samenwerking met de zzp’ers vastleggen in een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

Op de website van de belastingdienst staat al een goedgekeurd model “overeenkomst aanneming” specifiek voor de bouw. Als u die overeenkomst gebruikt, loopt u geen risico meer. Maar let op, u moet dan in de praktijk de samenwerking wel vormgeven conform de overeenkomst.

Als de belastingdienst bij controle constateert dat de overeenkomst en de praktijk niet matchen, loopt u voornoemd risico nog steeds! En daar wringt de schoen, het goedgekeurde model past totaal niet op de praktijk. En dat is best vreemd, aangezien de Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland dit model met de belastingdienst hebben afgestemd.

Groot probleem!

In 99% van de gevallen zal de praktijk dus niet aansluiten op de modelovereenkomst. Want kijk eens naar een greep uit de voorwaarden in het model (hiervan mag u niet afwijken!):

  • Zzp’er voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd
  • Zzp’er zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, zodat voldoende herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt
  • Zzp’er zal gebruik maken van zijn eigen vervoersmiddelen
  • Zzp’er zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen gereedschap en materieel
  • Zzp’er is gerechtigd de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid
  • Opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het aan de zzp’er opgedragen werk

Oordeel zelf, werkt u op basis van zulke voorwaarden met zzp’ers? Zo nee, dan staat het u vrij om een andere overeenkomst ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen, maar de praktijk leert dat de belastingdienst die niet snel zal goedkeuren, zeker nu er al een goedgekeurd model ligt vanuit ZZP Nederland!

Dus wat nu?

U zult nieuwe afspraken moeten maken met zzp’ers, vóór 1 mei 2017. Neemt u ze op de eigen loonlijst met alle gevolgen van dien? Blijft u toch buiten loondienst zzp’ers inschakelen, op basis van voornoemde wel erg vrije voorwaarden? Of schakelt u alleen nog maar via een intermediair?

Wat is wijsheid? Wilt u eens brainstormen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Mark de Jonge (m.de.jonge@bonsenreuling.nl).

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA