(Meerjaren)prognose
(Meerjaren)prognoseHoe ziet de toekomst van uw onderneming eruit? Bent u op weg naar een hoger rendement of gaat u mogelijk inleveren? Een prognose kan veel over de (nabije) toekomst van uw onderneming vertellen en uw helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Hoe werkt een (meerjaren)prognose?

Prognoses kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Onze aanpak kenmerkt zich door niet alleen naar de financiële gegevens te kijken, maar juist ook naar uw processen. Wij schenken dus ook aandacht aan het verhaal achter de cijfers.

  • Wat draagt elke klant of activiteit bij aan mijn resultaat?
  • Wat is mijn kostprijs per uur?
  • Hoe verhoudt zich dat tot de verkoopprijs?
  • Hoe is de verhouding direct/indirect personeel?
  • Wat is de productiviteit van mijn personeel?
  • Omzetontwikkeling over de maanden (seizoenspatroon)
  • Wat is de toevoegde waarde per jaar en per maand?
  • Scenarioanalyse (op welk niveau ligt mijn breakeven omzet)?

De exploitatie wordt door het begroten flexibel en beheersbaar. Met de begroting kijkt u namelijk naar de toekomst en evalueert u uw verdienmodel. Vervolgens krijgt u een norm in handen waaraan de werkelijkheid kan worden getoetst. Daar draait het om.

Wilt u meer informatie over een (meerjaren)prognose? Neem dan gerust contact met ons op.

Frank Maarsingh RA
Frank Maarsingh RA

Directeur

drs. Roel Wieggers RA|AA
drs. Roel Wieggers RA|AA

Directeur

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA