Wanneer is uw onderneming controleplichtig?
Wanneer is uw onderneming controleplichtig?Is uw onderneming qua omvang (balanstotaal, omzet, personeel) middelgroot of groot? Dan moet u de jaarrekening op grond van de wet laten controleren door een accountant.

Wanneer is uw onderneming controleplichtig?

Op basis van de wet bent u "middelgroot" als u gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria:

  • Meer dan € 12 miljoen omzet
  • Meer dan € 6 miljoen balanstotaal
  • 50 medewerkers of meer (fte)

Waarom is er controleplicht?

Dit is geregeld in de wet en wel in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De ratio achter deze wetgeving is dat naar mate een onderneming groter wordt, er steeds meer belanghebbenden zijn bij uw onderneming. Daarom moet u ook uitgebreidere jaarcijfers deponeren bij het handelsregister. Bij de belanghebbenden moet u denken aan leveranciers, afnemers, werknemers, kredietverzekeraars, banken en fiscus. Deze moeten er op kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een goed (getrouw) beeld geeft van de werkelijkheid.

De accountant controleert de jaarrekening en brengt daarover verslag uit in een zogenaamde controleverklaring.

Meer weten?

Wilt u weten wat de controle inhoudt en hoe u deze samen met ons zo efficiënt en effectief mogelijk organiseert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Frank Maarsingh RA
Frank Maarsingh RA

Directeur

Koen Gerritsen RA
Koen Gerritsen RA

Directeur

drs. Roel Wieggers RA|AA
drs. Roel Wieggers RA|AA

Directeur

Martijn Schotman MSc RA
Martijn Schotman MSc RA

Directeur

Rutger Jan Dinkla MSc RA
Rutger Jan Dinkla MSc RA

Senior manager

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA