Wat is het verschil tussen samenstellen en controleren van de jaarrekening?
Wat is het verschil tussen samenstellen en controleren van de jaarrekening?

Verschil tussen samenstellen en controleren jaarrekening

Voordat uw onderneming 'middelgroot' was, werd de jaarrekening samengesteld door uw accountant. Samenstellen houdt in dat de accountant op basis van de door u aangeleverde informatie, een jaarrekening opstelt die voldoet aan de wettelijke voorschriften qua inhoud en vorm. De toetsing van de aangeleverde informatie door de accountant is marginaal, al zal de accountant er in de praktijk wel kritisch naar kijken. De accountant geeft in ieder geval formeel geen zekerheid over de gegevens in de jaarrekening.

Bij controle van de jaarrekening is dat wel het geval: de accountant dient met een redelijke mate van zekerheid een uitspraak te doen of de informatie in de jaarrekening al dan niet betrouwbaar is.

Omdat de accountant zekerheid moet verschaffen zal hij de aangeleverde informatie op betrouwbaarheid moeten controleren. Hiertoe moet de accountant zich verdiepen in de bedrijfsprocessen, meer informatie verzamelen en dat ook grondig moeten documenteren. De accountant zal dus veel meer doorvragen dan voorheen en zal inzage willen hebben in geautomatiseerde systemen en zal meer documenten willen zien. Dat kost dus meer tijd dan voorheen bij het samenstellen van de jaarrekening.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het samenstellen of controleren van uw jaarrekening? Neemt u gerust contact op. Onze accountants zijn u graag van dienst.

Frank Maarsingh RA
Frank Maarsingh RA

Directeur

Koen Gerritsen RA
Koen Gerritsen RA

Directeur

drs. Roel Wieggers RA|AA
drs. Roel Wieggers RA|AA

Directeur

Martijn Schotman MSc RA
Martijn Schotman MSc RA

Directeur

Rutger Jan Dinkla MSc RA
Rutger Jan Dinkla MSc RA

Senior manager

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA